61 di tích ở Hội An xuống cấp

BẢO NGUYÊN |

(QNO) - Theo báo cáo của UBND TP.Hội An, sau khi khảo sát thực tế khu phố cổ Hội An, hiện có 61 di tích có dấu hiệu xuống cấp, nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người sử dụng. Trong đó có 20 di tích xuống cấp nhẹ, 27 di tích xuống cấp nặng, 14 di tích xuống cấp nghiêm trọng.

Trước tình trạng nêu trên, UBND TP.Hội An đã chỉ đạo các ngành liên quan tổ chức kiểm định tình trạng kỹ thuật, vận động các chủ di tích tiến hành triển khai tu bổ, sửa chữa kịp thời trước mùa mưa bão.

BẢO NGUYÊN