67 nhà cổ ở Hội An cần chống đỡ cấp thiết trước mùa mưa bão

ĐỖ HUẤN |

Trung tâm Quản lý và bảo tồn di sản văn hóa Hội An đã hoàn thành khảo sát tình trạng xuống cấp, hư hại của tất cả di tích trong khu phố cổ.

Theo đó, trung tâm xác định được 67 di tích nhà cổ cần kè chống cấp thiết, trong đó có đến 49 di tích có nguy cơ sụp đổ và 10 di tích hết khả năng chống đỡ. Trung tâm đã khuyến cáo 67 chủ nhà cổ chủ động chằng chống bảo vệ di tích và chuẩn bị phương án di dời khi có bão lũ xảy ra, đồng thời trực tiếp hỗ trợ chống đỡ 8 di tích nhà cổ cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn trước mùa mưa bão.

ĐỖ HUẤN