Bàn giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị Mỹ Sơn

VĂN KHOA |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chín vừa chủ trì buổi họp với các ban ngành tỉnh, huyện Duy Xuyên, Ban Quản lý di tích và du lịch Mỹ Sơn để bàn các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn.

Sau khi khảo sát khu di tích Mỹ Sơn, đặc biệt tại khu tháp A, nơi chuyên gia Ấn Độ dự định có kế hoạch trùng tu trong thời gian tới, lãnh đạo tỉnh đã nghe báo cáo thực trạng công tác bảo tồn và phát huy giá trị Mỹ Sơn; những vướng mắc trong mô hình quản lý cấp huyện đối với khu di sản; các kiến nghị tháo gỡ khó khăn hiện nay về cơ chế, chính sách. Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở VH-TT&DL cho rằng hiện nay mô hình quản lý di sản áp dụng trên địa bàn Quảng Nam đang hoạt động rất hiệu quả, quan hệ phân cấp rất tốt, tương trợ qua lại trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Tuy nhiên, với vai trò cấp huyện quản lý di sản thì các lĩnh vực chuyên môn như trùng tu, nghiên cứu khoa học, đối ngoại gặp khó khăn…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chín cho rằng các khu di sản thế giới ở Việt Nam có nhiều mô hình phân cấp quản lý. Với đặc thù 2 di sản thế giới ở Quảng Nam, trong đó một di sản có dân cư sinh sống, một di sản không có dân thì đây cũng là nét đặc trưng, do vậy dù có lựa chọn mô hình quản lý nào thì yêu cầu di tích phải “sống” được trong cộng đồng, quản lý phải gắn liền với địa phương. Để mô hình quản lý phân cấp như hiện nay phát huy hiệu quả, yêu cầu cần có sự gắn kết giữa đợn vị cấp trên và đơn vị cấp dưới, từ bộ, ban, ngành trung ương đến tỉnh, huyện và liên kết các doanh nghiệp. Những tồn tại ở Mỹ Sơn như hạ tầng du lịch, giao thông, cộng đồng hưởng lợi phải có cơ chế của tỉnh và huyện thực hiện…

VĂN KHOA