Bảo tồn di sản văn hóa dưới nước

HOÀNG DUY |

Ngày 5.1, tại TP.Hội An, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh tổ chức hội thảo khoa học quốc tế “Bảo tồn di sản văn hóa dưới nước vì lợi ích cộng đồng: Sự chia sẻ kinh nghiệm giữa các quốc gia” với sự tham dự của gần 100 đại biểu trong và ngoài nước. Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy dự và tham gia chủ trì hội thảo.

Di sản văn hóa dưới nước là một phần của di sản nhân loại, có thể cung cấp những thông tin vô giá về mối liên hệ giữa văn hóa và kinh tế, mô hình di cư và thương mại, sản xuất và xuất khẩu trong quá khứ. Tuy nhiên, di sản văn hóa dưới nước trên toàn thế giới đang gặp nguy hiểm và phải đối mặt với rất nhiều mối đe dọa trực tiếp hoặc gián tiếp từ hoạt động của con người. Các ý kiến, tham luận tại hội thảo tập trung vào nội dung: kinh nghiệm quản lý, bảo vệ di sản văn hóa dưới nước; các vấn đề về kỹ thuật & phương pháp bảo tồn... Từ tiền đề của hội thảo, các nhà khoa học sẽ tiếp tục liên kết, hợp tác xây dựng một mạng lưới chung để cùng nhau nghiên cứu, đề xuất những giải pháp hữu hiệu cho chính phủ của mình trong việc bảo vệ, quản lý và phát huy các giá trị di sản nêu trên.

HOÀNG DUY