Biên soạn sách về di tích lịch sử văn hóa và danh thắng Duy Xuyên

HOÀNG THƠ |

Sau 2 năm tập trung nghiên cứu, thu thập thông tin, tư liệu khoa học, nhóm tác giả thuộc Phòng VH-TT huyện Duy Xuyên đã hoàn thành công trình “Biên soạn sách về di tích lịch sử - văn hóa và danh thắng huyện Duy Xuyên”.

Sách bao gồm các di tích mộ chum đặc trưng của văn hóa Sa Huỳnh thời Tiền – Sơ sử cách đây khoảng 2.500 năm; các di tích của nền văn hóa Chăm phát triển rực rỡ từ thế kỷ thứ II đến thế kỷ XIV, với trung tâm chính trị là kinh thành Sư Tử - Simhapura tại Trà Kiệu (xã Duy Sơn) và trung tâm Ấn Độ giáo tại thung lũng Mỹ Sơn (xã Duy Phú) với hơn 70 ngôi đền tháp, được các triều vua Chămpa xây dựng từ thế kỷ thứ IV đến thế kỷ thứ XIV để thờ các vị thần, được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới... Công trình biên soạn sách này đã được Hội đồng khoa học tỉnh nghiệm thu hoàn thành. Sắp tới, tập sách sẽ chính thức ra mắt độc giả. Đây là tư liệu quý giới thiệu, quảng bá rộng rãi về nguồn tài nguyên nhân văn phong phú, đa dạng của Duy Xuyên.

HOÀNG THƠ