Chuyên gia Ấn Độ đến Mỹ Sơn phục vụ dự án trùng tu các nhóm tháp

KHÁNH LINH |

(QNO) - Ông Phan Hộ - Giám đốc Ban Quản lý di sản văn hóa Mỹ Sơn cho biết, nhóm chuyên gia Ấn Độ vừa quay lại Khu đền tháp Mỹ Sơn để tiếp tục nghiên cứu các dữ liệu cần thiết cho việc lập dự án trùng tu các nhóm tháp trong tương lai.

Nhóm tháp A sẽ được các chuyên gia Ấn Độ nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi lập dự án trùng tu
Nhóm tháp A sẽ được các chuyên gia Ấn Độ nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi lập dự án trùng tu. Ảnh: K.L

Cụ thể, đoàn chuyên gia có 4 người gồm các ông: Basudev Kumar, Dnyaneshwar Sandu Danve, Pashindla Prashant, Vikram Chauhan (trong đó có một chuyên gia trùng tu, hai chuyên gia khảo cổ học, một nhiếp ảnh chuyên nghiệp). Dự kiến, trong khoảng thời gian 2 tháng các chuyên gia Ấn Độ sẽ thu thập, phân tích các thông tin tư liệu cần thiết về vật liệu gạch, chất kết dính, kết cấu kỹ thuật, nghiên cứu giải pháp tối ưu tại các khu tháp K, H, A nhằm bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ chi tiết dự án trùng tu khu tháp, tiến tới báo cáo khoa học với các cấp ngành liên quan, đề xuất phương án kỹ thuật, ấn định thời gian tiến hành trùng tu.

Nhóm tháp H sẽ là 1 trong 3 nhóm tháp nhận được sự quan tâm của các chuyên gia Ấn Độ
Nhóm tháp H sẽ là một trong 3 nhóm tháp nhận được sự quan tâm của các chuyên gia Ấn Độ. Ảnh: K.L

Được biết, trong năm 2016, các chuyên gia của Viện Khảo cổ học Ấn Độ cũng đã một lần đến Mỹ Sơn nghiên cứu 3 nhóm tháp trên trong thời gian gần 1 tháng. Hoạt động nhằm lập dự án chi tiết, trước khi triển khai các giải pháp can thiệp theo kết quả biên bản ghi nhớ giữa lãnh đạo hai Chính phủ được ký kết tháng 10.2014 về việc Ấn Độ sẽ giúp Việt Nam bảo tồn các đền tháp tại Mỹ Sơn.

KHÁNH LINH