Chuyển giao 85 bộ nhạc cụ Mã la cho tỉnh Khánh Hòa

H.LIÊN |

Nghệ nhân Dương Ngọc Tiển - Giám đốc Công ty TNHH Du lịch thương mại đồng Phước Kiều cho biết, công ty vừa chuyển giao 9 bộ nhạc cụ Mã la, gồm 70 chiếc cồng chiêng Phước Kiều cho đồng bào Raglai thuộc 3 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và Cam Ranh (Khánh Hòa). Đây là hợp đồng ký kết giữa Sở VH-TT&DL tỉnh Khánh Hòa với Công ty TNHH Du lịch thương mại đồng Phước Kiều, nằm trong khuôn khổ đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa” (thuộc chương trình Bảo tồn, phát triển giá trị không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên).

Theo đó, giai đoạn 2015 - 2020, làng nghề sẽ tiếp tục cung cấp 76 bộ cồng chiêng còn lại, tức hơn 450 cồng chiêng phục vụ đề án. Trước đó, theo chương trình mục tiêu quốc gia về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Khánh Hòa, mỗi năm, làng Phước Kiều cung cấp cồng chiêng cho các địa phương trong tỉnh song số lượng còn nhỏ. Riêng giai đoạn 2015 - 2020, tỉnh Khánh Hòa sẽ cung cấp cồng chiêng đến toàn bộ các buôn làng còn lại chưa có nhạc cụ.

H.LIÊN