Công bố Bảo vật quốc gia Mukhalinga, Mỹ Sơn E7

VĂN KHOA |

Ban Quản lý di tích và du lịch Mỹ Sơn cho biết, nhằm góp phần quảng bá, giới thiệu với du khách về hiện vật độc bản Mukhalinga, Mỹ Sơn E7, hôm nay 25.8, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Bảo vật quốc gia Mukhalinga sẽ được công bố vào dịp lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập ngành văn hóa thông tin (28.8.1945 – 28.8.2015). Đợt công bố này, Ban Quản lý di tích và du lịch Mỹ Sơn sẽ trưng bày hiện vật bản sao có tỷ lệ 1 - 1. Cùng công bố trong đợt này có Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trên địa bàn tỉnh, đó là nghi lễ dựng cây nêu và bộ gu của người Co; điệu múa tâng tung da dá của người Cơ Tu.

VĂN KHOA