Công bố tài liệu quý về danh nhân Phạm Phú Thứ

T.B (theo baodanang.vn) |

(QNO) - Hôm qua 12.8, lần đầu tiên bản dịch 12 sắc phong và một số tài liệu quý liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp của danh nhân Phạm Phú Thứ và thân quyến được Bảo tàng Đà Nẵng công bố.

Đáng chú ý, trong các tài liệu được dịch về Phạm Phú Thứ là một bản Thượng dụ của vua Tự Đức viết khi cụ Phạm Phú Thứ qua đời, ghi nhận công lao, khẳng định tài đức, những đóng góp của ông với triều đình, đất nước; 2 ngự chế thi, cụ thể là 2 bài thơ vua viết tặng khi Phạm Phú Thứ đi nhậm chức ở Hải An (nay là Hải Phòng); các sắc phong tước, thăng chức của Phạm Phú Thứ. Bên cạnh đó, Bảo tàng còn công bố bản dịch các sắc phong thần của vua Cảnh Hưng, vua Thiệu Trị, vua Khải Định phong thần cho xã Lục Sơn (huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam), xã Đông Trang (huyện Gia Khánh, tỉnh Ninh Bình). Các bản dịch do Trung tâm Hán Nôm Đà Nẵng thực hiện, hoàn tất sau hơn 3 tháng.

T.B (theo baodanang.vn)