Đà Nẵng đón nhận bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghệ thuật tuồng xứ Quảng

XUÂN LAN |

Kỷ niệm Ngày sân khấu Việt Nam (12.8 âm lịch), lãnh đạo Cục Di sản văn hóa quốc gia đã trao bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghệ thuật tuồng xứ Quảng cho TP.Đà Nẵng. Trước đó, năm 2014, hồ sơ Di sản nghệ thuật tuồng xứ Quảng tại Đà Nẵng đã được thành phố trình Bộ VH-TT&DL và được đưa vào danh mục di sản phi vật thể, đến tháng 6.2016, Cục Di sản văn hóa quốc gia chính thức công nhận.

Nghệ thuật tuồng xứ Quảng tại Đà Nẵng có quá trình ra đời gắn liền với công cuộc mở mang, bình định bờ cõi phương Nam của dân tộc Việt. Được kế thừa qua nhiều thế hệ, nghệ thuật trình diễn dân gian này mang nhiều giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học. Ngày nay, tuy còn  gặp nhiều khó khăn nhưng nghệ thuật tuồng xứ Quảng vẫn giữ được sức sống mãnh liệt và  đóng vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân.

XUÂN LAN