Đại Lộc tổng hợp, sưu tầm được 115 hiện vật văn hóa - lịch sử

NHẬT DUY |

(QNO) - Ngành VH-TT huyện Đại Lộc vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác năm 2018; sơ kết công tác sưu tầm hiện vật, cổ vật văn hóa - lịch sử trên địa bàn huyện giai đoạn I (2016 - 2018).

Từ năm 2016 tới nay, công tác vận động sưu tầm, hiến tặng cổ vật, hiện vật văn hóa - lịch sử và cách mạng được phát động tại 18/18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Qua đó đã tổng hợp, sưu tầm được 115 hiện vật; trong đó có 55 hiện vật về thời chiến và 60 hiện vật về văn hóa.

Một số địa phương làm rất tốt công tác trên như xã Đại Đồng, Đại Nghĩa, Đại Cường, Đại Thắng. Một số cá nhân đã nhiệt tình hiến tặng nhiều hiện vật, kỷ vật của bản thân và gia đình như ông Nguyễn Văn Sở (Đại Đồng), bà Trần Thị Xanh (Đại Đồng), Phan Sắc (Đại Nghĩa), Phan Văn Lâm (Đại Minh)...

Dịp này, UBND huyện Đại Lộc khen thưởng 6 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác sưu tầm hiện vật, cổ vật văn hóa - lịch sử giai đoạn I (2016 - 2018).

NHẬT DUY