Đề nghị cho phép chỉnh lý hiện vật khai quật di tích Bàu Dũ

VĂN PHIN |

Văn phòng UBND tỉnh vừa có văn bản đề nghị Sở VH-TT&DL chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ và các ngành, địa phương liên quan xem xét giải quyết cho đoàn cán bộ Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ (Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam) chỉnh lý hiện vật khai quật di tích Bàu Dũ tại Bảo tàng Quảng Nam.

Đoàn nghiên cứu chỉnh lý hiện vật do ThS. Nguyễn Khánh Trung Kiên thuộc Trung tâm Nghiên cứu khảo cổ học dẫn đầu cùng với các nhà khoa học thuộc Đại học Quốc gia Úc; thời gian chỉnh lý dự kiến từ ngày 7 đến ngày 21.9.2017.

VĂN PHIN