Đề nghị công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đối với 2 nghề truyền thống

ĐỖ HUẤN |

Sở VH-TT&DL vừa thống nhất với đề xuất của UBND TP.Hội An chọn nghề khai thác yến Thanh Châu và nghề mộc Kim Bồng để tiến hành lập hồ sơ đề nghị Bộ VH-TT&DL xét công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Đây là hai trong số 12 nghề  truyền thống ở Hội An vừa được Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An tiến hành kiểm kê theo yêu cầu thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa.

ĐỖ HUẤN