Đề nghị UNESCO công nhận nghệ thuật bài chòi là di sản văn hóa phi vật thể

SONG ANH |

Hôm qua 29.10, Trung tâm Quản lý di tích và bảo tồn danh thắng Quảng Nam phối hợp với Viện Âm nhạc Việt Nam tổ chức tọa đàm khoa học “Nghệ thuật bài chòi Quảng Nam”.

Buổi tọa đàm cũng như các chuyến điền dã của Viện Âm nhạc Việt Nam tới các tỉnh Trung Bộ nhằm tìm kiếm các tư liệu quý giá cũng như xem xét hiện trạng của di sản bài chòi ở các địa phương để lập hồ sơ quốc gia Nghệ thuật bài chòi dân gian Trung Bộ trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Tọa đàm còn thảo luận về nghệ thuật bài chòi dân gian với lịch sử, văn hóa, nghệ thuật; bàn về âm nhạc với các hình thức hô bài thai, bài chòi độc diễn; về các quân cờ và chương trình hành động bảo vệ, phát huy hơn nữa nghệ thuật này tại địa phương.

SONG ANH