Đi qua mùa sen

HÀ NGUYỄN |

Dọc theo quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Quảng Nam và cả những tỉnh lộ chạy ngang mùa này ngợp sắc hương sen. Mùa sen ở Quảng Nam như cái duyên thầm thì con gái. Sen nở bung khoe sắc, tàn rồi kết thành đài lấy hạt. Mùa sen nào ở xứ Quảng cũng trọn vẹn hiến dâng đến tận cùng những hạt tinh thơm.

HÀ NGUYỄN