Dịch thuật tài liệu về vùng biển Cẩm An

LÊ QUÂN |

Ông Nguyễn Chí Trung - Giám đốc Trung tâm Quản lý và bảo tồn di sản văn hóa Hội An cho biết, trung tâm đang tiến hành dịch thuật tập tài liệu dày 123 trang về đất và người vùng biển Cẩm An của John D.Donoghue thực hiện cùng một số học giả Việt Nam, xuất bản năm 1962.

Trong quá trình nghiên cứu, điền dã vào đầu năm 2015, nhóm chuyên viên của trung tâm đã tìm thấy tập tài liệu này tại làng cá Cẩm An. Theo ông Trung, đây gần như một bản điều tra về ngư dân Cẩm An, số tàu đánh cá, phương pháp đánh bắt… Bên cạnh đó, tài liệu còn trình bày cơ cấu tổ chức làng xã và chính quyền, tín ngưỡng của cư dân vùng ven biển Hội An. Tập tài liệu được viết bằng tiếng Anh với tựa đề “A fishing village in Central Viet Nam”. Hiện tại, Trung tâm Quản lý và bảo tồn di sản văn hóa Hội An đang hoàn tất khâu hiệu đính để đưa những thông tin này vào bộ Địa chí Hội An.

LÊ QUÂN