Đón nhận di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh Vườn Miếu

BÍCH LIÊN - LÊ THU |

Sáng 18.11, UBND xã Tam Thăng (TP.Tam Kỳ) đã tổ chức lễ đón nhận bằng di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh khu di tích Vườn Miếu - địa điểm thành lập lực lượng vũ trang tập trung xã Kỳ Anh tại thôn Tân Thái, xã Tam Thăng.

Di tích lịch sử Vườn Miếu nằm cách trung tâm Tam Kỳ 7km về hướng đông bắc. Đây là một trong ba ngôi miếu cổ được nhân dân trong làng tham gia đóng góp sức người, sức của xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ XIX, để thờ phụng các bậc tiền hiền đã có công khai cơ lập ấp; đồng thời làm nơi hội họp của dân làng vào những ngày lễ, tết. Trong kháng chiến chống Pháp, Vườn Miếu là nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng. Đây là khu vực tập trung tổ chức đấu tranh chính trị, làm trường học nhằm hưởng ứng phong trào chống giặc dốt do Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi, là địa điểm tổ chức mít tinh kêu gọi thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong kháng chiến chống Mỹ, vào ngày 29.9.1964 tại Vườn Miếu lực lượng du kích tập trung đầu tiên của xã Kỳ Anh được thành lập. Đây là mô hình lực lượng vũ trang tập trung đầu tiên đối với đơn vị cấp xã trên địa bàn Quảng Nam lúc bấy giờ. Vườn Miếu được UBND tỉnh quyết định công nhận Di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh vào  ngày 29.6.2017.

BÍCH LIÊN - LÊ THU