Duy Xuyên: Triển khai dự án nghiên cứu các giá trị phi vật thể tại cộng đồng

HOÀNG THƠ |

(QNO) - Nằm trong chương trình Dự án nâng cao năng lực bảo tồn, bảo tàng các di sản ở Campuchia, Lào, Việt Nam do UNESCO tổ chức, Ban Quản lý Di tích và Du lịch Mỹ Sơn phối hợp với Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng vừa triển khai dự án “Nghiên cứu và trưng bày lưu động tại cộng đồng: Vết tích văn hóa Chăm trong văn hóa người Việt tại một số ngôi làng khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng”.

 Mục đích của dự án nhằm nâng cao năng lực cán bộ chuyên môn về nghiên cứu, sưu tầm và trưng bày dựa vào sự tham gia của cộng đồng; nâng cao ý thức của người dân địa phương trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy các di tích và các hoạt động văn hóa phi vật thể của người dân địa phương; tạo sự hiểu biết của cộng đồng về quá trình tiếp biến, cộng cư giữa người Việt - Kinh và Chăm. Dự án với nhiều nội dung quan trọng được thực hiện như tiến hành tập huấn nâng cao năng lực, nghiên cứu tư liệu hóa, trưng bày giới thiệu công chúng được tiến hành thực hiện ở một số ngôi làng, các di tích tại địa phương Quảng Nam, Đà Nẵng. Bao gồm: lăng Bà Thu Bồn, lăng Bà Phường Rạnh, lăng Bà Phường Chào, di tích Hương Quế, lăng Bà Mạc Thị Giai, miếu Bà Chiêm Sơn, một số miếu bà, đình, chùa trên địa bàn tỉnh; di tích ở Khuê Trung, Phong Lệ, Quá Giáng, An Sơn, một số miếu, đình, chùa trên địa bàn TP.Đà Nẵng. Dự án diễn ra trong thời gian từ tháng 6.2014 đến tháng 2.2015 với sự tài trợ của tổ chức UNESCO.

HOÀNG THƠ