Gắn kết khu di tích Mỹ Sơn với cuộc sống của dân cư địa phương

CHÂU NỮ |

(QNO) - Đó là một trong những mục tiêu của kế hoạch quản lý di sản văn hóa thế giới khu di tích Mỹ Sơn giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến 2030, vừa được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 3935/QĐ-UBND.

Du khách tham quan khu di tích Mỹ Sơn. Ảnh: C.N
Du khách tham quan Mỹ Sơn. Ảnh: C.N

Theo kế hoạch, giai đoạn 2018 - 2020, Quảng Nam sẽ tập trung triển khai 5 nhóm giải pháp chính: bảo tồn, tu bổ và phục hồi di tích; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể; bảo tồn các giá trị di sản văn hóa, môi trường, cảnh quan thiên nhiên gắn liền với di tích; khoanh vùng bảo vệ; phát huy giá trị khu di tích Mỹ Sơn gắn với phát triển du lịch.

Giai đoạn sau 2020, sẽ xem xét, ban hành kế hoạch hành động cụ thể cho giai đoạn từ 2021 - 2025 và giai đoạn từ 2026 - 2030 phù hợp với các mục tiêu và chiến lược lâu dài.

Kinh phí thực hiện kế hoạch nêu trên 73 tỷ đồng, từ nguồn thuộc dự án quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích Mỹ Sơn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và huy động các nguồn lực khác cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích Mỹ Sơn gồm nguồn thu từ vé tham quan di tích, nguồn tài trợ và các nguồn vận động xã hội hóa…

Được biết, một số nhóm dự án bảo tồn khu di tích Mỹ Sơn giai đoạn 2008 - 2020, sẽ tiếp tục thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025, gồm: nhóm dự án bảo tồn, tu bổ tháp A, C, D, E, L, M, O; nhóm dự án cải tạo, xây dựng cơ sở hạ tầng…

Kế hoạch của UBND tỉnh nhằm bảo vệ tính nguyên vẹn, tính xác thực, các giá trị nổi bật toàn cầu, cảnh quan văn hóa; duy trì và phát triển bền vững các giá trị văn hóa lịch sử, khảo cổ, cảnh quan, môi trường của khu di tích Mỹ Sơn. Đồng thời giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá và phát huy tầm quan trọng, các giá trị nổi bật toàn cầu của khu di tích Mỹ Sơn; tạo điều kiện mang lại lợi ích kinh tế cho người dân địa phương thông qua những hoạt động không gây nguy hại đến giá trị di sản.

CHÂU NỮ