Gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự thi ảnh nghệ thuật "Khu sinh quyển Cù Lao Chàm - Hội An trong mắt tôi"

HÀ AN |

(QNO) - Ban tổ chức cuộc thi ảnh nghệ thuật chủ đề “Khu sinh quyển Cù Lao Chàm - Hội An trong mắt tôi” vừa thông báo gia hạn thời gian gửi ảnh dự thi đến hết 17 giờ ngày 5.5.2017.

Phát động vào ngày 26.5.2016 nhân dịp kỷ niệm 7 năm ngày Cù Lao Chàm - Hội An được UNESCO công nhận danh hiệu Khu dự trữ sinh quyển thế giới, đến nay cuộc thi đã nhận được sự quan tâm của đông đảo tác giả trong và ngoài TP.Hội An. Để có thêm những tác phẩm đẹp về khu sinh quyển và khuyến khích được nhiều tác giả tham gia cuộc thi, Ban tổ chức quyết định kéo dài cuộc thi đến hết 17 giờ ngày 5.5.2017, kết quả cuộc thi sẽ được công bố vào ngày 26.5.2017.

Ngoài ra, bổ sung một số quy định mới về hình thức, quy cách gửi ảnh và được chấm chọn trực tuyến trên website: www.thianhhoian.com, đây là một hình thức mới, được sử dụng rộng rãi trong các cuộc thi chuyên nghiệp. 

Thông tin chi tiết liên quan đến cuộc thi được đăng tải trên các website: www.khusinhquyenculaocham.com.vn và www.thianhhoian.com.

HÀ AN