Giao lưu viết thư pháp Hán Nôm tại Quảng Nam

LÊ QUÂN |

Cuối tuần này, tại xã Quế Xuân 1 (Quế Sơn), Trung tâm Hán Nôm Đà Nẵng sẽ tổ chức cuộc giao lưu với những người yêu thư pháp Hán Nôm và hội viên của trung tâm ở Quảng Nam. Cuộc hội ngộ sẽ trổ bày tài hoa của người viết thư pháp cũng như những ý nghĩa sâu sắc của các tác phẩm bằng ký tự Hán Nôm xưa. Dịp này, Ban liên lạc những người yêu Hán Nôm của Quảng Nam sẽ ra mắt và tiếp tục hoạt động cùng sự giúp sức của Trung tâm Hán Nôm Đà Nẵng. Được biết, trung tâm này đã dịch và giới thiệu một số văn bản chữ Hán về chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa như Hoàng Sa đảo của nhà bác học Lê Quý Đôn (trích trong Phủ biên tạp lục); Bộ Công - thời Minh Mạng năm thứ 17 (1836), phúc trình việc chuyển cột gỗ ra cắm mốc đánh dấu ở Hoàng Sa; Bộ Công - thời Thiệu Trị năm thứ 7 (1847) tâu trình việc hoãn đi khảo sát Hoàng Sa… Trung tâm Hán Nôm Đà Nẵng đã hoạt động được 10 năm, trực thuộc quản lý của Hội khuyến học TP. Đà Nẵng.

LÊ QUÂN