Góp ý về phân cấp quản lý và tu bổ di tích

SONG ANH |

Chiều 2.6, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp giữa Sở VH-TT&DL với các huyện, thành phố nhằm lấy ý kiến ban hành văn bản “Quy chế quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích và danh thắng Quảng Nam”, trong đó chú trọng về phân cấp quản lý và tu bổ di tích trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chín chủ trì cuộc họp.

Ông Đinh Hài - Giám đốc Sở VH-TT&DL yêu cầu giữ nguyên thực trạng quản lý như hiện nay. Theo đó, đối với các di tích quốc gia đặc biệt như Mỹ Sơn và Hội An, các di tích quốc gia có quy mô lớn, UBND huyện, thành phố quyết định thành lập ban quản lý di tích hoặc trung tâm quản lý bảo tồn di sản văn hóa, trực thuộc UBND huyện, thành phố và chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Sở VH-TT&DL. Di tích cấp tỉnh, di tích nằm trong danh mục kiểm kê do UBND các xã, phường, thị trấn trực tiếp quản lý, bảo vệ và phát huy. Đại diện UBND TP. Hội An tham gia ý kiến tại cuộc họp cho rằng nên để địa phương quản lý kể cả phần tu bổ các di tích đặc biệt trong khu phố cổ. Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước Phùng Văn Huy cho rằng đối với việc mua bán, chuyển nhượng các di tích nên chiếu theo Luật Di sản đã ban hành.  

Cuộc họp nghe nhiều ý kiến từ các địa phương có di tích, các sở, ban ngành liên quan. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chín yêu cầu đối với Hội An và Mỹ Sơn vẫn giữ nguyên mô hình quản lý như trước đây. Toàn bộ các di tích cấp tỉnh chuyển về cấp huyện, thành phố quản lý, đồng thời rút điều 18 về mua bán, chuyển nhượng di tích ra khỏi bộ quy chế về quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích và danh thắng trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chín cũng yêu cầu Sở VH-TT&DL tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp và tiếp tục hoàn chỉnh bộ quy chế này.

SONG ANH