Hội An: 97 di tích đang xuống cấp

L.Q |

Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An cho biết, hiện nay trên địa bàn thành phố có 97 di tích đang xuống cấp với những mức độ khác nhau, trong đó có 15 di tích xuống cấp nặng cần được đầu tư tu bổ trong thời gian đến.

Hội An hiện có tổng số 1.432 di tích, với 1.171 di tích trong di sản khu phố cổ, và 261 di tích bên ngoài khu phố cổ. Theo thống kê từ trung tâm này, trong 6 tháng đầu năm 2017, công tác quản lý, bảo tồn, phát huy các di tích trên địa bàn thành phố đạt được nhiều kết quả tốt, góp phần bảo tồn lâu dài những giá trị văn hóa truyền thống của từng địa phương nói riêng, TP.Hội An nói chung. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, qua khảo sát, trung tâm nhận thấy việc tình trạng quản lý các di tích ở một số địa phương cơ sở vẫn còn nhiều mặt hạn chế. Vấn đề vệ sinh - mỹ quan một số di tích chưa đảm bảo. Tình trạng lấn chiếm, sử dụng di tích không đúng chức năng vốn có vẫn còn xảy ra. Nhiều bia di tích lịch sử cách mạng bị bong tróc chữ nhưng chưa được các địa phương quan tâm sơn kẻ lại…

L.Q