Hội An: Mở rộng phạm vi hỗ trợ tu bổ di tích

QUỐC HẢI |

Nhằm tạo điều kiện cho các hộ dân ở tiếp giáp với khu phố cổ giữ gìn cảnh quan chung của di sản văn hóa thế giới, TP.Hội An đã mở rộng phạm vi hỗ trợ kinh phí tu bổ di tích cho khu vực 2A của khu phố cổ.

Khi tu bổ, đối với các trường hợp bắt buộc phải lợp mái ngói âm dương theo “Quy chế quản lý, bảo tồn và sử dụng di tích trong khu phố cổ Hội An”, thành phố có mức hỗ trợ chung là 40% kinh phí xây dựng hệ mái ngói âm dương gồm ngói, rui, đòn tay và nhân công. Đối tượng được xem xét là các hộ dân có hoàn cảnh kinh tế khó khăn được địa phương xác nhận và di tích thuộc sở hữu không qua chuyển nhượng, mua bán.

QUỐC HẢI