Hội An ngưng cấp phép kinh doanh tại di tích không đảm bảo an toàn

SONG ANH |

Ông Nguyễn Chí Trung - Giám đốc Trung tâm Quản lý và bảo tồn di sản văn hóa Hội An cho biết, trong khu phố cổ Hội An hiện có 6 di tích xuống cấp nghiêm trọng, 22 di tích xuống cấp nặng và 14 di tích xuống cấp. Đối với các di tích xuống cấp nghiêm trọng, thành phố hướng dẫn người dân tạm thời di dời khỏi khu vực và không được tổ chức kinh doanh, buôn bán. Ngoài ra, thành phố đang xem xét việc ngưng cấp phép kinh doanh tại các di tích không đảm bảo an toàn đến khi di tích được tu bổ.

Ông Nguyễn Chí Trung còn cho biết, trong 10 năm qua TP.Hội An đã lập dự án và triển khai tu bổ 239 lượt di tích kiến trúc với tổng kinh phí hơn 92 tỷ đồng từ các nguồn ngân sách, trong đó có hơn 150 di tích xuống cấp nghiêm trọng đã được chống đỡ, cứu nguy... Riêng trong năm 2018, thành phố đã lập hồ sơ và tiến hành tu bổ, tôn tạo 18 công trình, di tích; đồng thời cấp phép cho 201 hồ sơ sửa chữa di tích là nhà ở.

SONG ANH