Hội An: Tu bổ, tôn tạo 8 giếng cổ

QUỐC HẢI |

TP.Hội An vừa có kế hoạch tu bổ, tôn tạo 8 giếng cổ tại phường Minh An và Cẩm Phô trong năm nay gồm: giếng cạnh nhà thờ tộc Nguyễn Tường, trước nhà số 685 đường Hai Bà Trưng, tại Công viên Kazic, đình Ông Voi, miếu Âm Hồn, Văn Thành miếu Minh Hương, Tín Nghĩa từ và trước nhà số 96 Nguyễn Thái Học.

Tại Hội An hiện còn khoảng 80 giếng cổ, hầu hết nằm dọc theo sông Đế Võng và khu trung tâm phố cổ. Nhiều giếng có niên đại từ thế kỷ 15, vẫn còn được sử dụng hằng ngày với kỹ thuật nguyên sơ của người Chăm. Giếng cổ là một trong các loại hình di tích tiêu biểu ở Hội An đang bị xuống cấp.

QUỐC HẢI