Hội thảo khoa học nghiên cứu, biên soạn địa chí Tiên Phước (lần thứ nhất)

NGUYỄN HƯNG |

Sáng 4.12, huyện Tiên Phước tổ chức hội thảo khoa học nghiên cứu, biên soạn địa chí Tiên Phước (lần thứ nhất).

Dư địa chí huyện Tiên Phước là công trình văn hóa - khoa học tổng hợp giới thiệu một cách toàn diện về điều kiện tự nhiên, con người, lịch sử, kinh tế, văn hóa của huyện Tiên Phước trong quá trình hình thành và phát triển. Tổng thể cuốn dư địa chí Tiên Phước được phác thảo chia làm 5 phần đề cập về tự nhiên, lịch sử, kinh tế, chính trị - xã hội và văn hóa truyền thống. Cuốn dư địa chí do tập thể các giảng viên Trường Đại học Khoa học Huế phối hợp với Huyện ủy, UBND huyện Tiên Phước phối hợp thực hiện bắt đầu từ năm 2014. Tại hội thảo, các đại biểu tham gia góp ý một số vấn đề vào bản dự thảo lần thứ nhất như một số địa điểm, tên nhân vật chưa chính xác; cách viết cần ngắn gọn, súc tích, đơn giản để người đọc dễ hiểu; nội dung cuốn dư địa chí cần có những điểm nhấn của huyện để thu hút người đọc…

NGUYỄN HƯNG