Hơn 3,6 tỷ đồng tôn tạo di tích Tam quan chùa Bà Mụ (TP.Hội An)

ĐỖ HUẤN |

Từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ tu bổ cấp thiết các di tích có nguy cơ sụp đổ, TP.Hội An đã đầu tư 3,662 tỷ đồng để tôn tạo di tích Tam quan chùa Bà Mụ (giai đoạn 2). Đây là di tích đặc biệt theo phân loại giá trị bảo tồn di tích kiến trúc ở Đô thị cổ Hội An, đã được tu bổ giai đoạn 1 vào năm 2015. Các hạng mục được thực hiện trong giai đoạn này gồm: sân đường, hồ nước, cây xanh, hệ thống điện ngoại thất, tường rào, nhà vệ sinh…

ĐỖ HUẤN