Hợp tác nghiên cứu dịch thuật văn bia Mỹ Sơn

HOÀNG THƠ- VĂN KHOA |

Ban Quản lý di sản văn hóa Mỹ Sơn vừa có buổi làm việc với các lãnh đạo cao cấp của Trung tâm Nghiên cứu văn hóa Ấn Độ nhằm xây dựng “Dự án về khoa học văn khắc Chămpa”.

Đây là dự án nhằm nghiên cứu dịch thuật các văn bia tại Mỹ Sơn. Tại buổi làm việc, hai bên thống nhất phối hợp nghiên cứu các văn bia khắc chữ Sanskrit tại Mỹ Sơn, xây dựng các tư liệu phục vụ cho công tác bảo tồn, quảng bá nền văn hóa chữ viết của Chămpa đến với bạn bè quốc tế. Theo ông  Amarjiva Lochan - Tổng Thư ký của Trung tâm Nghiên cứu văn hóa Ấn Độ, nếu chỉ biết về chữ Sanskrit thì việc dịch thuật các văn bia điêu khắc sẽ không khả thi, do đó đối với những bản chữ viết biến thể của Brahmi (bắt nguồn từ Ấn Độ), các học giả của trung tâm là người có khả năng hiểu rõ và dịch thuật được. Dự án triển khai sẽ góp phần làm rõ nghĩa các văn bia tại Mỹ Sơn, qua đó hỗ trợ việc tiếp cận nhiều vấn đề mới đối với di tích Mỹ Sơn hiện nay.

Theo tài liệu nghiên cứu của các học giả Pháp, Mỹ Sơn có số lượng văn bia là 32 bản, đa số chữ điêu khắc trên một số chất liệu như gạch và đá. Trong đó bản chữ cổ nhất được tìm thấy có niên đại vào thế kỷ thứ IV.

HOÀNG THƠ- VĂN KHOA