Khan hiếm nguồn gỗ trùng tu di tích

QUỐC HẢI |

(QNO) - Hiện nay, nguồn vật liệu cung cấp cho việc tu bổ di tích, đặc biệt là di tích gỗ tại Hội An đang gặp khó khăn.

Tu bổ di tích gỗ bao giờ cũng là gỗ quý như lim, gõ, mít, kiền kiền, nhưng đây là các loại gỗ thuộc nhóm I, nhóm II bị hạn chế khai thác. Vì thế, nguồn cung ứng của nhà nước không đủ cho nhu cầu tu bổ di tích gỗ ở Hội An hằng năm hơn 2.000m3.

Trước thực trạng này, các doanh nghiệp phải chạy đôn chạy đáo mọi nơi, đặc biệt là ở vùng Nam Trung Bộ để mua vật liệu. Nhưng điều bất cập là khi mua về, đơn giá lại cao hơn đơn giá nhà nước thanh toán. Thực trạng này khiến cho nhiều công trình phải tạm dừng thời gian thi công chờ gỗ, ảnh hưởng trực tiếp đến các nguyên tắc kỹ thuật trong trùng tu di tích.

QUỐC HẢI