Khởi động năm thứ hai trùng tu tháp Mỹ Sơn

HOÀNG THƠ - VĂN KHOA |

(QNO) - Từ giữa tháng 1.2018, các chuyên gia Ấn Độ trở lại tiếp tục công việc trùng tu tháp Mỹ Sơn năm thứ hai trong dự án 5 năm (2016 - 2021). 

Chương trình năm thứ hai được tiến hành nhiều hơn, bao gồm việc tiếp tục công việc tại nhóm K và H, triển khai tại nhóm tháp A. Trong đó, các chuyên gia xác định đối với nhóm tháp K sẽ tiếp tục trùng tu phần còn lại của cấu trúc tháp cổng, chỉnh sửa các lối đi, xử lý hệ thống ngăn ngừa nước ngập và làm hệ thống thoát nước, củng cố kết cấu các giá chống đỡ. Đối với nhóm tháp H sẽ bảo tồn và gia cố kết cấu tường phía bắc của tháp H, tập trung xử lý thoát nước. Đối với nhóm tháp A, phát quang dọn dẹp, bảo tồn, gia cố các cấu trúc ở phía tây bắc các ngôi đền chính.

Dự án Ấn Độ bảo tồn nhóm tháp K, H, A được triển khai từ tháng 3.2017 tại khu di tích Mỹ Sơn, đã tiến hành công tác khai quật khảo cổ và trùng tu tại nhóm K và H. Quá trình khai quật khảo cổ các chuyên gia đã phát hiện nhiều hiện vật có giá trị như tượng đầu sư tử mình người, hệ thống chóp tháp, họa tiết trang trí. Đặc biệt là hai mảng tường cổ tại nhóm tháp K được nhận định là con đường hành lễ dẫn vào các nhóm tháp chính khu di tích Mỹ Sơn.

HOÀNG THƠ - VĂN KHOA