Không sử dụng biểu tượng, linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam

M.Đ |

Sở VH-TT&DL vừa có công văn đề nghị các địa phương, đơn vị không sử dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Theo đó, Sở VH-TT&DL đề nghị các địa phương, đơn vị không trưng bày, sử dụng, biếu tặng các biểu tượng, sản phẩm, linh vật và các vật phẩm lạ không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam; tuyên truyền, vận động các cá nhân, đơn vị tháo dỡ các biểu tượng, sản phẩm, linh vật và các vật phẩm lạ, không phù hợp ra khỏi các nơi công cộng. Ngoài ra, các địa phương, đơn vị cần chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, tháo dỡ các biểu tượng, sản phẩm, linh vật và các vật phẩm lạ không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam ở những nơi công cộng, đặc biệt tại các khu di tích lịch sử, văn hóa địa phương.

M.Đ