Kiểm kê di tích, phát hiện hàng trăm thư tịch cổ

LÊ QUÂN |

Hôm qua 27.5, Bảo tàng Điện Bàn cho biết, trong đợt kiểm kê 135 di tích lịch sử - văn hóa vừa được thực hiện trên địa bàn huyện nhằm xây dựng hệ thống dữ liệu di tích, cán bộ bảo tàng đã phát hiện hàng trăm thư tịch cổ tồn tại dưới dạng văn bia, sắc phong, gia phả, địa bạ, khế ước…

Đặc biệt, tại làng Thanh Quýt, xã Điện Thắng Trung, khi khảo sát 8 nhà thờ tộc, cán bộ bảo tàng phát hiện có 3 nhà thờ tộc còn bộ sắc phong của vua ban, có niên đại vào năm Khải Định thứ 9 (gồm sắc Nguyễn Văn Lễ, sắc Nguyễn Bá Lợi, sắc Nguyễn Hữu Dũng). Qua các đạo sắc này, kết hợp với gia phả và bản kê khai Tiền hiền của làng có thể xác định được gốc gác di cư cũng như công lao của các vị Tiền hiền đối với địa phương…

LÊ QUÂN