Mùa vàng rơm

NGUYỄN THANH DŨNG |

Nông dân ở vùng ven thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình đã thu hoạch xong vụ lúa xuân hè. Cả cánh đồng bạt ngàn rơm vàng xếp theo từng lớp như nghệ thuật sắp đặt. Trên những lối đi nhỏ giữa cánh đồng đã được bê tông hóa, nông dân đang chở những đụn rơm về nhà. Họ nói, mùa rơm vàng ngắn lắm, chỉ một vài ngày rơm trải đều khắp mặt ruộng rồi sau đó lại cày phơi ải đất để vào vụ mới hè thu.

NGUYỄN THANH DŨNG