Nghiệm thu đề tài về Văn miếu Hà Lam

THÀNH CHÂU - TẤN MẪN |

Sáng 16.4, Phòng VH-TT huyện Thăng Bình tổ chức nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy di tích lịch sử văn hóa Văn miếu Hà Lam” do ông Xa Văn Hùng làm chủ nhiệm.

Theo tài liệu, Văn miếu Hà Lam được xây dựng vào năm Tự Đức thứ 9 (1856), do các văn thân nho sĩ tại làng Hà Lam và các địa phương khác thuộc phủ Thăng Hoa, huyện Lễ Dương, tỉnh Quảng Nam đóng góp. Văn miếu Hà lam nằm ở gần Bàu Sen Hà Kiều và ngày nay là địa điểm của Trường Tiểu học Kim Đồng. Công trình Văn miếu mang đậm kiến trúc của nền văn hóa Nho giáo. Văn miếu xưa đặt 6 tấm bia ghi danh 164 vị khoa bảng, nay những tấm bia đã được chuyển về tiền hiền thị trấn Hà Lam. Trước năm 1945, Văn miếu được bảo quản trang nghiêm, thường tổ chức sinh hoạt đều đặn. Tuy nhiên do ảnh hưởng của chiến tranh, sau này không có người bảo quản nên Văn miếu dần bị hư hại.

THÀNH CHÂU - TẤN MẪN