Nhân dân xã Duy Trinh ký cam kết bảo vệ di tích văn hóa, lịch sử

HOÀNG THƠ |

(QNO) - Lăng mộ Hiếu Chiêu hoàng hậu Đoàn Quý Phi và lăng mộ Hiếu Văn hoàng hậu Mạc Thị Giai ở thôn Chiêm Sơn (xã Duy Trinh, Duy Xuyên) là 2 di tích lịch sử cấp quốc gia và di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đã được Nhà nước quan tâm đầu tư kinh phí trùng tu, tôn tạo.

Thế nhưng thời gian qua, một số người dân ở thôn Chiêm Sơn tùy tiện chăn dắt, cột nhốt trâu bò bên trong khu di tích làm hư hại kiến trúc di tích, ảnh hưởng xấu đến cảnh quan, môi trường và không gian văn hóa của 2 di tích này. Để chấn chỉnh tình trạng nêu trên, xã Duy Trinh đã tổ chức họp nhân dân thôn Chiêm Sơn ký cam kết không chăn dắt, cột nhốt gia súc trong khu vực di tích này và nghĩa trang liệt sĩ xã cùng các điểm di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn thôn, đồng thời sẽ xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

HOÀNG THƠ