Nhiều hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày UNESCO công nhận di sản Hội An, Mỹ Sơn

XUÂN HIỀN |

Chiều 25.12, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp bàn về kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày Đô thị cổ Hội An và Khu di tích Mỹ Sơn được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới (1999 - 2019), 10 năm ngày công nhận Cù Lao Chàm - Hội An là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp cùng các sở, ngành, địa phương liên quan.

Theo đó, sẽ có nhiều hoạt động tại TP.Hội An, Tam Kỳ và huyện Duy Xuyên nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị các khu di sản, tiếp tục tìm kiếm những giải pháp tích cực cho mục tiêu phát triển bền vững trong thời gian đến, là dịp tri ân, tôn vinh các tổ chức cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát huy giá trị di sản trong thời gian qua. Các hoạt động chủ yếu được tổ chức trong các tháng 5, tháng 9 và tháng 12.2019, cụ thể: Hội thảo khoa học quốc tế “Vai trò của cộng đồng trong bảo tồn, phát huy di sản”; hội nghị đánh giá về công tác bảo tồn; lễ kỷ niệm 20 năm công nhận di sản; khởi động tour du lịch “Con đường di sản Đông Dương”; triển lãm mỹ thuật về di sản...

XUÂN HIỀN