Nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng đến di tích tại Hội An

SONG ANH |

Khá nhiều áp lực từ sự phát triển nhanh chóng của dân số, dịch vụ du lịch, đô thị hóa lẫn nguy cơ từ biến đổi khí hậu... gây ảnh hưởng không nhỏ lên các di tích tại Khu đô thị cổ Hội An đã được nhìn nhận, mổ xẻ tại buổi làm việc của UBND tỉnh với Trung tâm Quản lý và bảo tồn di sản văn hóa Hội An vào chiều qua 30.10. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp.

Hội An đã được UNESCO đánh giá là điển hình trong công tác quản lý và bảo tồn, với 1.432 di tích đã được kiểm kê phân loại, kinh phí tu bổ từ năm 2008 đến nay hơn 146 tỷ đồng. Các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể được phục hồi và phát huy đúng hướng, góp phần rất lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TP.Hội An. Tuy nhiên, hiện nay, các di tích ở Hội An bị nhiều ảnh hưởng bởi tình trạng thay đổi chủ di tích, thiếu nguyên vật liệu trùng tu, lượng khách tham quan quá đông gây áp lực lên di sản, thiếu các văn bản pháp luật cần thiết để triển khai quản lý...

Tại cuộc họp, đại diện TP.Hội An đưa ra nhiều kiến nghị với UBND tỉnh, từ phê duyệt kế hoạch quản lý và ban hành quy chế  bảo vệ Di sản văn hóa thế giới Hội An, yêu cầu cơ chế đặc thù cho bảo tồn di sản Hội An, đến quan tâm về các công trình kè bảo vệ, cơ sở hạ tầng giao thông, chính sách ưu đãi cho nghệ nhân...

SONG ANH