Nhiều nhà thầu chưa có chứng nhận hành nghề tu bổ di tích

QUỐC HẢI |

Theo UBND TP.Hội An, hiện nay hầu hết tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tu bổ di tích tại phố cổ đều chưa có chứng nhận và chứng chỉ hành nghề nên việc lựa chọn nhà thầu trong thời gian tới là hết sức khó khăn. Trong khi đó, theo Thông tư số 18 năm 2012 của Bộ VH-TT&DL, kể từ ngày 1.7.2013, tất cả tổ chức, cá nhân hoạt động trên lĩnh vực này phải có chứng chỉ hành nghề do Cục Di sản văn hóa tham mưu cho Bộ VH-TT&DL cấp. Chứng nhận hành nghề chỉ cấp cho tổ chức có đủ điều kiện, năng lực tương ứng với các hoạt động về lập quy hoạch di tích, lập dự án báo cáo kỹ thuật, giám sát và thi công tu bổ di tích. Các cá nhân được cấp chứng chỉ cũng phải trải qua lớp bồi dưỡng kiến thức bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích theo quy định.

Năm 2013, tại Hội An có trên 220 di tích đã được tu bổ, trong đó có 206 di tích thuộc sở hữu tư nhân được cấp phép. Số lượng di tích tu bổ hằng năm rất nhiều nhưng do chưa được quản lý tốt, đội ngũ trùng tu không chuyên nghiệp nên sẽ ảnh hưởng đến chất lượng các công trình.

QUỐC HẢI