Nơi kể chuyện văn hóa Quảng Nam

TRẦN VŨ |

Bảo tàng Quảng Nam là nơi nghiên cứu, sưu tầm, lưu giữ, trưng bày giới thiệu về lịch sử - văn hóa của tỉnh. Bảo tàng thành lập năm 1997, năm 2015 nhà trưng bày được khánh thành đưa vào sử dụng, hiện nay trưng bày hơn 3.000 đơn vị hiện vật phục vụ khách tham quan. Tổng diện tích sử dụng 21.976m2; trong đó diện tích sàn xây dựng là 7.322m2.

Bảo tàng Quảng Nam - nơi trưng bày giới thiệu văn hóa Quảng Nam. Ảnh: T.V
Bảo tàng Quảng Nam - nơi trưng bày giới thiệu văn hóa Quảng Nam. Ảnh: T.V

Gian khánh tiết được bố trí ở khu vực trung tâm của tầng 1 với diện tích 130m2. Đó là nơi bắt đầu của lộ trình tham quan, tạo sự lưu thông giữa các khu trưng bày; là nơi chuẩn bị định hướng cho khách tham quan tiếp thu nội dung của hệ thống trưng bày, giới thiệu tuyến tham quan, ý đồ quan điểm, giải pháp trưng bày cũng như tổng quan kiến trúc của toàn bộ công trình nhà bảo tàng; đồng thời, đây cũng là nơi diễn ra các nghi thức quan trọng cho các buổi lễ kỷ niệm, tưởng niệm khi có yêu cầu.

Tầng 2 trưng bày hình ảnh, tư liệu, hiện vật giới thiệu địa lý hành chính, đặc điểm tự nhiên và tài nguyên tự nhiên của Quảng Nam; nét văn hóa đặc trưng về tổ chức làng xóm, gia tộc, sinh hoạt văn hóa và lối sống, hoạt động kinh tế các tộc người Kinh, Cơ Tu, Xê Đăng, Giẻ Triêng và người Co trên địa bàn Quảng Nam.

Tầng 3 trưng bày hình ảnh, tư liệu, hiện vật giới thiệu hình ảnh, hiện vật về thời tiền sử và sơ sử, văn hóa Sa huỳnh ở Quảng Nam; vùng đất Quảng Nam thời Vương quốc Chămpa (thế kỷ III - XV) và văn hóa Chămpa trên đất Quảng Nam; Quảng Nam buổi đầu khai phá và dựng nghiệp (thế kỷ XV), thời chúa Nguyễn và nhà Tây Sơn (thế kỷ XVI đến thế kỷ XVIII), thời Nhà Nguyễn (thế kỷ XIX),thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc (1885 - 1975), thời thuộc Pháp và cuộc kháng chiến 9 năm chống Pháp (1885 - 1954), cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược (1954 - 1975); thời kỳ xây dựng, đổi mới và phát triển.

TAGS