Phát hiện 2 tượng sư tử bằng sa thạch tại Mỹ Sơn

VĨNH LỘC |

(QNO) - Trong quá trình khai quật, trùng tu nhóm tháp K Mỹ Sơn (Duy Phú, Duy Xuyên), công nhân đã phát hiện 2 tượng sư tử bằng sa thạch. Đây là hiện vật sư tử đầu tiên được tìm thấy tại khu đền tháp Mỹ Sơn từ trước đến nay.

Tượng con vật được cho là sư tử được phát hiện tại nhóm tháp K Mỹ Sơn
Tượng con vật được cho là sư tử vừa phát hiện tại nhóm tháp K. 

Hai tượng sư tử trên gồm một tượng bị gãy hết tay chân (chỉ còn thân mình) và một tượng tương đối nguyên vẹn (vỡ một tay), kích thước cao khoảng 1,2m, điêu khắc hơi thô và mờ nét. Tuy nhiên, một số ý kiến lại cho rằng đây chính là tượng khỉ Hanuman. Theo ước đoán, 2 tượng có niên đại vào khoảng thế kỷ XI - XII.

Đây là 2  tượng sư tử được phát hiện lần đầu tại Mỹ Sơn
Một trong 2 tượng sư tử được phát hiện lần đầu tại Mỹ Sơn.

Ngoài ra, quá trình khai quật tại nhóm tháp K cũng phát hiện nhiều hiện vật kiến trúc như trụ cửa, bệ đỡ, lanh tô... bằng sa thạch cùng hệ thống tường bao xung quanh.

Nhóm tháp K, nơi các công nhân khai quật được 2 tượng sư tử bằng sa thạch
Các hiện vật kiến trúc bằng sa thạch trước tháp K.

Dự án khai quật trùng tu nhóm tháp K được các chuyên gia Ấn Độ tiến hành từ ngày 1.3.2017 đến nay, mục đích nhằm thăm dò, nghiên cứu trước khi tiến hành rộng rãi công việc bảo tồn trùng tu một số nhóm tháp Mỹ Sơn.

Nhóm tháp K, nơi phát hiện 2 tượng sư tư đang được công nhân khai quật trùng tu
Nhóm tháp K, nơi phát hiện 2 tượng sư tử đang được công nhân khai quật trùng tu.

Bên cạnh nhóm tháp K, các chuyên gia cũng đang tiến hành khai quật nhóm tháp H và phát hiện được khá nhiều hiện vật trang trí và kiến trúc như chóp tháp, tai lửa, lanh tô… bằng sa thạch. Dự kiến công việc khai quật, thăm dò tại 2 nhóm tháp K, H sẽ kết thúc vào khoảng tháng 5.2017.

Các hiên vật khai quật được tại nhòm tháp H
Các hiên vật khai quật được tại nhóm tháp H.

Theo ông Phan Hộ - Giám đốc Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn, việc khai quật 2 nhóm tháp K, H chỉ là bước đi đầu tiên của dự án bảo tồn trùng tu các nhóm tháp K, H, A Mỹ Sơn và sẽ kéo dài trong 5 năm (2016 - 2021), kinh phí 50 tỷ đồng. Đây là kết quả hiện thực hóa biên bản ghi nhớ giữa lãnh đạo hai Chính phủ được ký kết tháng 10.2014 về việc Ấn Độ sẽ giúp Việt Nam bảo tồn các đền tháp tại Mỹ Sơn.

Chóp tháp còn khá nguyên vẹn được khai quật được tại nhòm tháp H
Chóp tháp còn khá nguyên vẹn được khai quật tại nhóm tháp H.
Dù mới chỉ bước đầu nghiên cứu nhưng các chuyên gia Ấn Độ vẫn thực hiện phương pháp khai quật đến đâu trùng tu đến đó
Dù mục đích chỉ nghiên cứu thăm dò nhưng dự án vẫn được thực hiện theo phương pháp khai quật đến đâu trùng tu đến đó nhằm tránh tác động của môi trường vào hiện vật.
Sau khi được khai quật tường bao tháp H đã được phát lô rõ nét
Sau khi được khai quật tường bao tháp H đã được phát lộ rõ nét.
Các hiện vật được giữ nguyên vị trí phát hiện nhằm phục vụ cho công tác tu bổ hoặc trưng bày sau này
Các hiện vật khai quật tại tháp H được giữ nguyên vị trí nhằm phục vụ cho công tác tu bổ hoặc trưng bày sau này.

VĨNH LỘC