Phát hiện thêm nhiều hiện vật tại di tích khảo cổ học Bãi Làng - Cù Lao Chàm

QUỐC HẢI |

(QNO) - Với sự phối hợp giữa Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), Bảo tàng Quảng Nam, Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An và các nhà khảo cổ Trường Đại học Nữ Chiêu Hòa (Nhật Bản), sau 2 năm tiến hành khai quật di tích khảo cổ học Bãi Làng - Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, Hội An), các nhà khoa học vừa phát hiện thêm nhiều hiện vật gốm Chăm, gốm Trung Quốc, gốm Islam, đồ thủy tinh gia dụng và trang sức.

Các chuyên gia xử lý hiện vật. Ảnh: QUỐC HẢI
Các chuyên gia xử lý hiện vật. Ảnh: QUỐC HẢI

Ông Võ Hồng Việt - cán bộ Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An cho biết, qua xử lý các hiện vật thủy tinh và đồ gốm Islam, kết quả bước đầu cho biết phần lớn những hiện vật thủy tinh khai quật được năm 2017 và 2018 có nguồn gốc vùng Trung Cận Đông, thuộc các nước Iran, Irắc, Syria...

Di tích khảo cổ học Bãi Làng - Cù Lao Chàm là di tích có giá trị cao về mặt lịch sử, văn hóa và khoa học, đã được xếp hạng Di tích cấp quốc gia vào năm 2006. Việc khai quật trên diện tích 8m2 tại đây nhằm nhận diện thêm phạm vi phân bố, vai trò và vị trí của di tích trong con đường hàng hải trên biển vào thời kỳ Chăm Pa, nhất là giai đoạn thế kỷ IX - X.

QUỐC HẢI