Quảng Nam có 2 giải C nhiếp ảnh xuất sắc năm 2016

HÀ AN |

(QNO) - Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam vừa trao tặng 20 giải thưởng nhiếp ảnh xuất sắc năm 2016, gồm 2 giải A, 5 giải B và 13 giải C. Ngoài ra trao giải xuất sắc cho 3 công trình sách ảnh, gồm giải 1 giải A, 1 giải B và 1 giải C; hỗ trợ sáng tác đối với 4 công trình lý luận phê bình, sách ảnh (1 giải A, 2 giải B, 1 giải C) cho hội viên Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam.

Quảng Nam có 2 nghệ sĩ nhiếp ảnh được trao giải C giải thưởng nhiếp ảnh xuất sắc, gồm tác phẩm “Văn minh đô thị” của Mai Thành Chương và tác phẩm “Êm đềm” của Đặng Kế Đức.

HÀ AN