Quảng Nam có 322 di tích đăng ký bảo vệ giai đoạn 2019 - 2024

CHÂU NỮ |

(QNO) - Ngày 5.11, UBND tỉnh ban hành danh mục 322 di tích đăng ký bảo vệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2024.

Lò Thung (Tiên Phước) là danh thắng được đăng ký bảo vệ giai đoạn 2019 - 2024. Ảnh: C.N
Lò Thung (Tiên Phước) là danh thắng được đăng ký bảo vệ giai đoạn 2019 - 2024. Ảnh: C.N
 

Hội An là địa phương có nhiều di tích nhất trong cả tỉnh với 110 di tích; Tam Kỳ: 11; Điện Bàn: 19; Quế Sơn, Đại Lộc: mỗi địa phương 8 di tích; Duy Xuyên: 30; Nông Sơn: 12; Thăng Bình: 16; Núi Thành: 44; Phú Ninh: 17; Tiên Phước: 31; Hiệp Đức: 7; Bắc Trà My: 2; Tây Giang: 4; Nam Trà My, Đông Giang, Nam Giang: mỗi địa phương 1 di tích.

Phần lớn di tích đăng ký bảo vệ ở Quảng Nam là di tích lịch sử (gần 200 di tích); ngoài ra còn có di tích kiến trúc nghệ thuật, danh thắng…

UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện, thị xã, thành phố nơi có di tích đăng ký bảo vệ trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với các di tích theo quy định.