Sưu tầm hiện vật cho dự án tu bổ di tích Nhà lao Hội An

ĐỖ HUẤN |

Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An cho biết đã sưu tầm được 62 trang tư liệu tàng thư, hơn 100 trang tư liệu từ các nguồn sách báo để phục vụ dự án tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Nhà lao Hội An.

Bên cạnh, trung tâm đã hoàn thành lập lý lịch trích ngang 615 người là tù yêu nước. Ngoài 20 hiện vật được phát hiện trong quá trình thi công, trung tâm còn tập hợp thêm 14 hiện vật do các tù yêu nước hiến tặng. Được biết, dự án tu bổ, tôn tạo di tích Nhà lao Hội An thực hiện từ năm 2012, đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng một số hạng mục. Công trình có kinh phí đầu tư khoảng 75 triệu đồng.

ĐỖ HUẤN