Tạm ứng gần 1,3 tỷ đồng tu bổ khẩn cấp di tích có nguy cơ sụp đổ tại Hội An

BẢO LÂM |

(QNO) - Từ ngân sách tỉnh, UBND tỉnh vừa quyết định tạm ứng cho UBND TP.Hội An gần 1,3 tỷ đồng để các tập thể, cá nhân vay tu bổ khẩn cấp các di tích tại khu phố cổ Hội An theo cơ chế tại Quyết định số 2877/QĐ-UBND ngày 9.8.2017 của UBND tỉnh. Đó là các di tích: nhà số 67 Trần Phú, hạng mục nhà trước và khu nhà phụ hơn 263 triệu đồng; nhà số 51/2 Phan Châu Trinh gần 115 triệu đồng; nhà số 26 Bạch Đằng hơn 554 triệu đồng và nhà số 14 Nguyễn Thị Minh Khai gần 376 triệu đồng.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh theo dõi thu hồi tạm ứng ngân sách tỉnh theo quy định. UBND TP.Hội An chịu trách nhiệm triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng; quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả và theo dõi, thu hồi vốn vay của các đối tượng để hoàn trả tạm ứng ngân sách tỉnh đúng thời hạn. Theo quyết định của UBND tỉnh, thời gian thu hồi tạm ứng: đến ngày 15.9.2020.

BẢO LÂM