Tặng 72 hiện vật gốm sứ Chu Đậu cho Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ

BẢO NGUYÊN |

UBND tỉnh vừa quyết định tặng cho Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ 72 hiện vật gốm sứ Chu Đậu để lưu giữ, trưng bày và phát huy giá trị.

Các hiện vật này phần lớn là bát, chén, đĩa, lọ, bình tỳ bà, có niên đại từ thế kỷ 15 - 16, được khai quật tại vùng biển Cù Lao Chàm, Hội An năm 1997 - 1999 và chỉ có 10 hiện vật còn nguyên. Những hiện vật này đang được trưng bày, lưu giữ tại Bảo tàng Quảng Nam, UBND tỉnh giao Sở VH-TT&DL chỉ đạo Bảo tàng tỉnh tiến hành các thủ tục chuyển giao cho Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ theo quy định.

BẢO NGUYÊN