Tăng cường kiểm tra, cấp phép tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ

HÀ AN |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo Sở VH-TT&DL và Hội Văn học - nghệ thuật tỉnh về việc tăng cường công tác kiểm tra, cấp phép tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tổ chức biểu diễn.

Theo đó, giao Sở VH-TT&DL chủ trì, phối hợp với Hội Văn học - nghệ thuật tỉnh, các sở ngành, đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra việc tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tổ chức biểu diễn, đảm bảo sự đan xen, hài hòa giữa các loại hình nghệ thuật, văn nghệ truyền thống và hiện đại, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; kiên quyết ngăn chặn, không cấp phép cho các chương trình, vỡ diễn không đầu tư cho chất lượng nghệ thuật, thiếu tính giáo dục…; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch hỗ trợ, đầu tư cơ sở vật chất, huy động các nguồn lực xã hội hóa tham gia đầu tư phục dựng, sáng tác mới, tổ chức dàn dựng tác phẩm nghệ thuật có chất lượng cao nhằm bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân gắn với hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch.      

HÀ AN