Tập huấn bảo tồn rừng sinh thái Mỹ Sơn

VĂN KHOA |

Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn vừa phối hợp với Viện Sinh thái và bảo vệ công trình (thuộc Bộ Khoa học và công nghệ) tổ chức tâp huấn cho các hộ dân trong vùng di sản về công tác bảo tồn rừng sinh thái khu di tích Mỹ Sơn.

Nội dung tập huấn nhằm cung cấp sự đa dạng của hệ sinh thái động thực vật tại rừng tự nhiên Mỹ Sơn; tác hại của việc khai thác lâm sản và săn bắt bẫy thú đến bảo tồn và phát triển bền vững di tích Mỹ Sơn. Đây là nội dung trong đề tài khoa học “Nghiên cứu, đề xuất và xây dựng mô hình ứng dụng giải pháp sinh thái, thủy lợi nhằm bảo tồn gắn với phát triển bền vững Khu di tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam” do TS. Ngô Xuân Nam - Phó Viện trưởng Viện Sinh thái và bảo vệ công trình làm chủ nhiệm. Bước đầu, những người thực hiện đề tài đã khảo sát phát hiện nhiều loại động thực vật có giá trị tại rừng Mỹ Sơn, tái tạo nhiều héc ta rừng tự nhiên với các loại cây trồng như gáo vàng, lim xanh tại khu vực đầu nguồn; kè thử nghiệm bằng công nghệ sinh thái dọc suối Khe Thẻ (Mỹ Sơn).

VĂN KHOA