Tập huấn đàn, hát dân ca cho các câu lạc bộ

THỤC ANH - THÁI CÔNG |

Hạ tuần tháng 11 này, tại Nhà văn hóa huyện Phú Ninh, Sở VH-TT&DL đã khai mạc lớp tập huấn đàn và hát dân ca các xã xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian 10 ngày, các thành viên câu lạc bộ (CLB) đàn và hát dân ca của 2 xã Tam Lộc, Tam Lãnh và một số địa phương trên địa bàn huyện sẽ được các nghệ sĩ của Đoàn ca kịch tỉnh tập huấn các nội dung về phương pháp tổ chức, duy trì hoạt động CLB đàn, hát dân ca; hướng dẫn đàn và hát các làn điệu dân ca như xuân nữ, xàng xê, cổ bản, hò Quảng và các điệu lý, điệu hò... Việc mở lớp tập huấn là một trong những hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy các loại hình văn hóa, văn nghệ dân gian, dân ca, bài chòi, các làn điệu dân ca truyền thống của đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động và phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng tại những xã xây dựng nông thôn mới của tỉnh, góp phần thực hiện có hiệu quả tiêu chí văn hóa trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

THỤC ANH - THÁI CÔNG